Laserveiligheid

Op basis van de bijzondere eigenschappen van Laserstraling en de daaruit voortvloeiende biologische en fysische uitwerking, dienen bij het gebruik daarvan speciale beschermings- en veiligheidsvoorschriften in acht genomen te worden. Voor het bepalen van de in elk specifiek geval te nemen maatregelen, worden die Lasers op basis van hun gevaar potentiaal in Klassen ingedeeld. Maatgevend voor de indeling van de Lasersystemen in de klasse 1, 1 M, 2, 2 M, 3 R, 3 B en 4 is de ongevallenvoorkomings-voorschrift "Laserstraling" BGV B2 en de DIN-Norm EN 60825-1 (VDE 0837 Deel 1).

warnlabel 1
De toegankelijke laserstraling is ongevaarlijk
  • %
warnlabel 1M
De toegankelijke laserstraling is ongevaarlijk, zolang er geen optische instrumenten, zoals loepen of verrekijkers worden toegepast.
  • %
warnlabel 2
De toegankelijke laserstraling ligt alleen in het zichtbare spectrum bereik (400 nm tot 700 nm). Deze is bij kortstondige bestralingsduur (tot 0,25 s) ongevaarlijk, ook voor het oog. Een langere bestraling word door de natuurlijke ooglidreflex verhinderd.
  • %
warnlabel 2M
Zoals klasse 2, zolang er geen optische instrumenten, zoals loepen of verrekijkers worden toegepast.
  • %
warnlabel 3R
De toegankelijke laserstraling is gevaarlijk voor het oog.
  • %
warnlabel 3B
De toegankelijke laserstraling is gevaarlijk voor het oog en in sommige gevallen ook voor de huid.
  • %
warnlabel 4
De toegankelijke laserstraling is zeer gevaarlijk voor het oog en gevaarlijk voor de huid. Ook diffuus verstrooide straling kan gevaarlijk zijn. De Laserstraling kan brand- of Explosiegevaar veroorzaken.
  • %
*/ Opmerking bij laserklasse 2 en 2M: Door wetenschappelijk onderzoek (FH Köln) werd vastgesteld dat de ooglidreflex (deze treedt over het algemeen op binnen 0,25 s; een langere bestraling beschadigt het oog) alleen bij <20 % van de testpersonen voorkwam. Van het aanwezig zijn van ooglidreflex als bescherming voor de ogen, mag derhalve niet worden uitgegaan. Daarom dient men, ingeval er laserstraling van klasse 2 of 2M het oog kan treffen, bewust de ogen sluiten of zich direct afwenden. Vervolgens is dient men te betrachten dat de ooglidreflex alleen bij zichtbaar licht plaatsvindt. Bij laserstraling in het infraroodbereik b.v. dient de ooglidreflex niet als bescherming, omdat deze straling door het oog niet wordt waargenomen. Daarom is een bijzonder voorzichtige omgang met onzichtbare laserstraling vereist.

De veiligheidsmaatregelen uit het voorschrift ter voorkoming van ongevallen (BGV B2) dienen in acht te worden genomen. Daartoe behoren o.a.:

  • Niet in de straal of directe reflecties kijken, ook niet met optische instrumenten.
  • Duidelijke vermeldingen van het laserbereik d.m.v. waarschuwingstekens en/of borden op/in toegansroutes.
  • De laserstraal dient zich duidelijk onder of boven c.q. niet op ooghoogte te bevinden.

Verantwoordelijk voor de naleving van de veiligheidsmaatregelen is de exploitant van het laserapparaat. Deze dient er ondermeer voor te zorgen dat de laserapparatuur is ingedeeld in een laserklasse en als zodanig is gemarkeerd. Het gebruik van lasers uit klasse 3R, 3B en 4 dient bij de arbeidsinspectie en de beroepsvereniging worden gemeld. Tijdens het ingebruik hebben van deze lasers dient het werkingsbereik hiervan afgebakend en gekenmerkt zijn. Bovendien dient de exploitant van de laser klasse 3R 3B en 4 bevoegde personen als laser veiligheidsfunctionaris aan te stellen. Het personeel, de laser apparaten van klasse 1M, 2, 2M, 3R, 3B of 4 van toepassing of kan blijven op het gebied van lasers laser klasse 3R, 3B en 4, moeten worden geïnformeerd over de effecten van laserstraling en de nodige beschermende maatregelen. Voor het werken met lasers klasse 3R, 3B en 4, moet de exploitant passende laserbrillen, kleding en/of handschoenen ter beschikking stellen. Ook voor de naleving van de specifieke veiligheidseisen en bij het werken met verschillende soorten lasers, is de exploitant verantwoordelijk.

Voorschrift ter voorkoming van ongevallen "Laserstrahlung" BGV B2, en verdere documenten voor het veilig omgaan met lasers.

thumb_product_746

DD650-2.5-3(12x34)

focusable isolated Dot lasermodule, red, 650nm, 2.5mW, 3V DC, 12x34mm, class ...

thumb_product_356059

LFD650-5-3(8x22)-3000H

Dot lasermodule, red, 650nm, 5mW, 3V DC, 8x22mm, class 3R

thumb_product_72290

LE650-16-3-F-S(22x100)90

focusable Line lasermodule, red, 90°, 650nm, 16mW, 3V DC, 22x100mm, class 2

thumb_product_409

DA650-1-3(11x60)

Dot lasermodule, red, 650nm, 1mW, 3V DC, 11x60mm, class 2